Шояд шумо суол ё назаре доред?

муаллифони мухтарами точнюс, ин Газал не-Гизол аст, яъне оху