Шояд шумо суол ё назаре доред?

Вакт мегузарад. Таърих бо майдатарин чузъхояшон ба ин рафторхо бахо хохад дод.