Шояд шумо суол ё назаре доред?

Худованд бахшояндаи мехрубон аст. Хамун намоза дар хона хондан бехтар аст. Кашокашу намоишкорй ба кй даркор? Бехтарин муноччот бо Худо гузоштани намоз дар хона аст, биродаро!