Шояд шумо суол ё назаре доред?

Шумо ё ашибка кардед ё хато кани писари хукумову алимардонов бачаи муродовара бачаи хукумов хаёл карденчибало ислох кунедддддддддддд.