Шояд шумо суол ё назаре доред?

Akai >Sajdamir hudut hamin makolara to ohir hondi? Ba tu yagon kas hukuk nadodas,ki kasero az vatanash pesh kuni, agar kame farhang medoshti safsata namenavisti!